Element vuur

Vuur is het tweede element dat heksen aanroepen wanneer ze de cirkel trekken. Vuur is verbonden met het zuiden. Het is net als lucht een mannelijk element en verbonden met de godheid, meestal in de vorm van de zonnegod. Vuur is als enige van de vier elementen geen fase van stoffen (zoals gassen, vloeistoffen of vaste materie), maar het staat voor de overgang daartussen. Vuur is een transformerend element: het zet het een om in het ander waarna er geen weg meer terug is. Net als lucht is vuur een ongrijpbaar element. Het wordt in verband gebracht met onze innerlijke verlangens, onze wil en hartstocht. Eigenschappen die bij vuur passen zijn passie, ambitie, succes, inspiratie en kracht.
Vuur bevat veel tegenstellingen. Zo kan het helend werken, gezelligheid brengen en kou verdrijven, maar het is ook een vernietigende kracht. Niet voor niks kennen we de uitdrukking ‘in het heetst van de strijd’. Bij vuur gaat het vooral om de dosering: een beetje vinden we prettig, een exces kan angstaanjagend en overweldigend zijn. In vroegere tijden waren de oorlogsgoden ook vuurgoden. Wapens smeedde men in vuur en de verzengende hitte stond symbool voor de kracht en passie die bij oorlog voeren kwam kijken. Soldaten en krijgers kregen veel aanzien en voor veel mannen was succes op het slagveld enorm belangrijk. Het gezegde ‘All is fair in love and war’ past uitermate goed bij vuur. In zowel liefde als oorlog speelt het vuurelement een belangrijke rol: de passie, kracht en soms gekte kom je in beide tegen. Tegenwoordig kijken we heel anders aan tegen agressie en oorlog. In de afgelopen millennia was het echter de gewoonste zaak van de wereld om als jonge jongen te leren vechten.

De vernietigende kracht van vuur brengt niet alleen dood en verderf, het zorgt ook voor vernieuwde vruchtbaarheid. Wanneer je een blok hout verbrandt, blijft vruchtbare as over waaruit nieuwe gewassen kunnen groeien. De kleur rood hoort bij vuur en is verbonden aan de liefde. Het wakkert hartstocht en passie aan en is verbonden met seksualiteit. Sterrenbeelden van het element vuur zijn de ram, de leeuw en de boogschutter.

Vuurmensen
Vuurmensen leven gepassioneerd. Ze hebben ambitie, zijn optimistisch van aard en hebben een sterke wil. Ze laten zich niet makkelijk van de wijs brengen en volgen met gemak hun hart. Daar moet dan ook alles voor wijken. Ze komen tot hun recht wanneer hen het vuur aan de schenen wordt gelegd en kunnen prima functioneren als advocaat, leidinggevende of commandant.
Vuurmensen hebben veel zelfvertrouwen en zijn ondernemend. Eigenlijk zijn allerlei functies in het bedrijfsleven geschikt, zolang ze hun ambitie erin kwijt kunnen en hun passie niet teveel wordt ingeperkt. Werken voor een autoritaire baas kan namelijk tot botsingen leiden.
We komen vuurmensen ook vaak tegen onder kunstenaars. Dan zetten ze hun ambitie niet in om hogerop te komen en veel geld te verdienen, maar volgen ze juist hun hart in het creëren van nieuwe dingen. Ze kunnen zich totaal verliezen in hun ontwerp en gerust nachtenlang doorwerken. Ook binnen relaties zijn vuurmensen gepassioneerd. Ze kunnen door het vuur voor iemand gaan, maar als dat vuurtje niet wordt gevoed kunnen ze ook makkelijk loslaten. Een langdurige relatie is voor de echte vuurtypes lastig, omdat zij hun hart en seksualiteit volgen.

Vanaf het begin van onze jaartelling heeft het vuurelement een belangrijke rol ingenomen in het leven van mensen. Mannen dienden vuurtypes te zijn, die sterk en krachtig waren. Zij gingen op jacht of voerden oorlog en namen thuis alle beslissingen. Een vrouw met een eigen wil had het eeuwenlang een stuk lastiger. Zij werd geacht voor de kinderen en het huishouden te zorgen en voor ambitie was nauwelijks ruimte. De man was de baas en de vrouw had naar hem te luisteren. Vrouwen hebben wat dat betreft in de afgelopen decennia veel ingehaald. Ze mogen nu ambitieus zijn, hun eigen hart en wil volgen en onafhankelijk zijn. Teveel vuur wordt echter in zowel mannen als vrouwen niet meer gewaardeerd.

In onze huidige maatschappij hebben luchttypes het een stuk gemakkelijker. Wanneer we het ergens niet mee eens zijn, worden we geacht er niet bovenop te meppen, maar met logische redeneringen te komen om anderen te overtuigen. Voor vuurmensen is die nadruk op kennis, logica en communicatie best lastig. Vuurmensen weten dingen vaak instinctief zonder dat daar boekenkennis aan ten grondslag ligt en dat tactisch overbrengen is een uitdaging. Vuurkinderen vinden het lastig om stil op hun stoel te blijven zitten en hele dagen met hun neus in de boeken. Zij willen ontdekken, ervaren en voelen. Ze hebben een uitlaatklep nodig voor hun creativiteit en scheppingsdrang. Wanneer ze opgroeien in een gezin waarbij het element lucht overheerst, kan het zo zijn dat ze erg ongelukkig worden. Het kan boosheid en driftbuien oproepen, omdat men hen beperkt in hun enthousiasme en tomeloze energie.

Vuur in jezelf
Wanneer het element vuur in jezelf in balans is, weet je precies wat je wil. Het kost je geen moeite om je hart te volgen en je hebt genoeg energie om die plannen uit te voeren. Je kunt mensen om je heen inspireren en enthousiasmeren en bent goed in het aandragen van creatieve oplossingen. Binnen relaties ben je een gepassioneerde minnaar die veel liefde kan geven. Je voelt je optimistisch over het leven en hebt vertrouwen in je eigen kunnen.
Als het vuurelement in jou de overhand neemt, wordt het lastig om grenzen te stellen aan je enthousiasme en scheppingsdrang. Wanneer iets je in de weg wordt gelegd, dender je daar niet al te subtiel overheen. In veel gezegden komen we de link tussen vuur en boosheid tegen: ‘dat was olie op het vuur, hij stookt kwaad vuur, vuur en vlam spuwen’. Teveel vuur zorgt ervoor dat je alleen nog gericht bent op je eigen wilskracht en al het andere daarvoor moet wijken. Wie je in de weg staat, krijgt de volle laag. Teveel vuur kan leiden tot ondoordachte plannen, ongeduld, impulsief handelen en niet nadenken over de gevolgen van je daden. Mensen in je directe omgeving kunnen hier de dupe van worden, omdat je je moeilijk kunt inleven. Wanneer zij ook vuurtypes zijn, zal dat regelmatig botsen en soms zelfs op agressie uitlopen.
Te weinig vuur zorgt voor vermoeidheid en passiviteit. Je hebt geen energie om dingen te ondernemen en het leven voelt zwaar. Steeds meer mensen raken in een burn-out, omdat we ons teveel richten op wat we allemaal moeten in de maatschappij. Je raakt dan van het pad van je hart af en blijft stug volhouden tot het niet meer gaat. Vuur wordt op een verkeerde manier ingezet, namelijk om te volharden in dingen die je eigenlijk helemaal niet zou willen doen. Met als gevolg dat je je vuurenergie uitput. Daarnaast kan iemand met weinig vuur seksuele problemen hebben of seksualiteit proberen te vermijden.

Oefeningen met vuur
Als je een overschot aan vuurenergie hebt, kun je ‘verkoeling’ zoeken bij het element water. Dat kun je fysiek doen door te douchen of te gaan zwemmen om zo het vuur in jezelf te doven. Douchen helpt om indrukken van je af te spoelen. Bij een teveel aan vuur, kunnen emoties blijven hangen of zelfs toenemen. Dan heb je op je werk iets vervelends meegemaakt en blijf je je er ook thuis over opwinden, waardoor je steeds bozer wordt. Tijdens het douchen kun je dan visualiseren dat je alles van je af laat spoelen en de boosheid met het water wordt afgevoerd. Vurige types die van zichzelf weten dat ze snel over anderen heen denderen, kunnen oefenen met het nemen van een pauze voor ze delen wat zich in hen afspeelt. Het element lucht kan daarbij helpen, omdat het staat voor logica en begrip. Wat vaker erop uittrekken en letterlijk uitwaaien kan helpen om de chaos in je hoofd tot rust te brengen, waardoor er ruimte ontstaat.
Wanneer je een tekort aan vuurenergie hebt, kun je juist wel het element vuur inzetten. Maak gebruik van daglicht en zonne-energie om je op te laden en zorg ervoor dat je goed warm blijft. Mensen met een burn-out hebben hun innerlijke vuurtje uitgeput en zijn vaak niet gewend om rust te nemen of nee te zeggen. Doordat je altijd maar doorgaat, raak je oververmoeid en uiteindelijk uitgeput. Een vuurritueel, met bijvoorbeeld trommelen of opzwepende muziek, kan als het ware je eigen vlam weer aanwakkeren. Daarnaast kan meer vuur helpen om vaker nee te zeggen en voor jezelf op te komen. Ook de zonnevlechtvisualisatie die ik een tijdje terug schreef, kan je innerlijke vuur versterken: Visualisatie

Vuur in de cirkel
Vuur is het tweede element dat we aanroepen bij het trekken van de cirkel. Een traditionele tekst die je kunt gebruiken is:
“Notos van vuur. Heren van de zuidelijke wachttorens. Bewakers van de poorten van het zuiden. Met het trekken van dit pentagram roep ik jullie op, zodat jullie tijdens mijn ritueel aanwezig zullen zijn en mijn cirkel zullen bewaken.” Met je athame kun je het pentagram tekenen dat hoort bij het element vuur. De naam Notos komt uit de Griekse mythologie, waar hij bekend stond als de zuiderwind.

Je kunt ook een eigen variant gebruiken om het element vuur aan te roepen of je gebruikt een van deze teksten:
“Wind van het zuiden, van de zomer en de dag. Brenger van hartstocht, passie en kracht. Wees welkom in ons midden.”
“Smeulend vuur, flakkerende vlammen, transformerende kracht, wees welkom in deze cirkel.”

Het vuur is een van de vier elementen dat je bij het trekken van elke cirkel aanroept, maar bij bepaalde rituelen zou je wat extra nadruk op het element vuur kunnen leggen. Rituelen die te maken hebben met ambities, promotie krijgen, solliciteren of leiding geven kunnen wel wat extra vuur gebruiken. Maar ook rituelen rondom liefde, passie, creativiteit en inspiratie passen bij het element vuur.

Het element vuur wordt in de cirkel meestal vertegenwoordigd door een kaars.

Copyright © Nanaya, 2021