fortune-telling-2458920_960_720.jpg

Schriftelijke cursus: lesinhoud

Les 1: geschiedenis en legpatronen

Les 2: de Dwaas, de Magiër & de Hogepriesteres

Les 3: de Keizerin, de Keizer, de Hogepriester

Les 4: de Geliefden, de Zegewagen & Kracht

Les 5: de Kluizenaar, het Rad van Fortuin & Gerechtigdheid

Les 6: de Gehangene, de Dood & Matiging

Les 7: de Duiven & de Toren

Les 8: de Ster, de Maan & de Zon

Les 9: het Oordeel & de Wereld

Les 10: kaarten omgedraaid

Extra informatie schriftelijke tarotcursus

Hoewel de tarot in totaal bestaat uit 78 kaarten en deze bij een legging allemaal aan bod kunnen komen, omvat deze cursus alleen de eerste 22 kaarten: de Grote Arcana. Van de Grote Arcana wordt ook wel gezegd dat zij de grote geheimen des levens bezit. Deze kaarten vertellen een verhaal en zijn onderdeel van mythische en symbolische ideeën over de wereld. Ze kunnen je inzichten geven die je helpen bij je zelfontplooiing en ontwikkeling. Hoewel ik de Grote Arcana niet belangrijker vind dan de kleine, heb ik toch ervoor gekozen om in deze cursus alleen die 22 kaarten te behandelen. Er staan geen korte, oppervlakkige betekenissen bij elke kaart, maar de cursus bevat een schat aan symboliek en geschiedenis die aan elke kaart ten grondslag ligt. Wanneer alle 78 kaarten bij elkaar zouden staan, had je nu een boekwerk van ruim 500 pagina’s. Om het enigszins behapbaar te houden, maak je eerst kennis met 22 kaarten: het fundament van de tarot. Daarna kun je altijd overwegen om de vervolgcursus te gaan volgen en je te bekwamen in de kleine arcana.

De cursus is natuurlijk in eerste instantie bedoeld om de kaarten te leren kennen, maar dan zou je ook gewoon een boekje met betekenissen kunnen kopen. Met deze cursus wil ik meer bieden. De kaarten vertellen een verhaal, laten de cyclus van het leven zien. Ook van jouw leven. Ze kunnen je verder helpen om jouw weg te vinden en je eigen spirituele pad te volgen. De verhalen over goden en godinnen, de oud-Griekse, Romeinse, Germaanse of Egyptische mythologieën, de symbolen uit allerlei culturen, allemaal maken ze onderdeel uit van een groter geheel. Je gaat met de tarot op een reis door de geschiedenis van onze beschaving en die van vele andere beschavingen met als doel jezelf te vinden en de tarot te kunnen gebruiken als waardevol medium. Tarot kan je inzichten verschaffen in jezelf, in anderen en in gebeurtenissen uit je omgeving die ogenschijnlijk niks met elkaar te maken hebben. Door iedere kaart te leren kennen en diens geschiedenis je eigen te maken, zullen leggingen veel meer diepgang hebben. Een tarotkaart is niet zomaar een mooi plaatje met een betekenis, het is een heel verhaal dat tegen je spreekt. Je hoeft alleen te leren luisteren.

Benieuwd of mijn schrijfstijl en ideeën bij je passen? Lees dan hier mijn blogartikelen of abonneer je op de gratis heksenkrant!

Opbouw

De Grote Arcana bestaat uit 22 kaarten, van 0 tot 21. Iedere kaart wordt in deze reader in een apart hoofdstuk behandeld, omdat de betekenis van elke kaart van belang is voor het begrijpen van de tarot. De kaarten worden steeds volgens een vast patroon besproken, om het overzichtelijk te houden en zodat je de cursus later altijd als naslagwerk kunt gebruiken. Eerst laat ik een afbeelding van de Rider Waite Tarot zien met daarbij een eigen gedicht geschreven vanuit de intentie van de kaart. Daarna volgt een uitgebreide analyse van de symboliek, met daarbij ook voorbeelden van kaarten uit andere tarotdecks. Hierdoor krijg je zicht op de verschillende interpretatiemogelijkheden. Ter afsluiting staat bij iedere kaart een samenvatting met daarbij de belangrijkste betekenis van de kaart bij een legging. Hoewel de kaarten allemaal vrij te interpreteren zijn en het zeker de bedoeling is dat je je eigen visie op de kaarten krijgt, helpt het enorm om de symboliek te begrijpen en kaarten uit verschillende decks te vergelijken.

Bij iedere kaart hoort minimaal één opdracht. Deze opdrachten zijn bedoeld om de essentie van de kaarten te begrijpen en de vaardigheden die je zo leert helpen je op hun beurt weer om beter te worden in het werken met de tarot. Ook wordt na iedere kaart gevraagd om in eigen woorden op de schrijven wat deze kaart zou kunnen betekenen als dagkaart en als jaarkaart. Na een paar hoofdstukken kom je telkens een huiswerkopdracht en een casus tegen.

De huiswerkopdrachten kun je insturen via de mail. Je ontvangt dan feedback op wat je hebt geschreven en kunt vragen stellen. De huiswerkopdrachten bestaan uit vragen over de besproken kaarten en de casussen, waarbij het de bedoeling is dat je interpreteert wat de kaarten betekenen in een bepaalde legging.

Copyright © Nanaya, 2021